1. Những trường hợp được đổi hàng hóa

  • Sản phẩm bị vỡ, hỏng do lỗi vận chuyển và lưu trữ.
  • Sản phẩm thực tế không đúng các thông số như số lượng, loại sản phẩm như sản phẩm mà khách hàng đã đặt.

2. Qui định về đổi hàng hóa

Vui lòng liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn

Comments are closed.